Παροχή υπηρεσιών συλλογής, καταγραφής και διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων για ακίνητα και δικαιώματα επί ακινήτων


Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη - Τηλ: +30 2310 415895 - Fax: +30 2310 428968